Phần mềm chuyên dụng cho ngành hàng bia nước ngọt có quản lý vỏ két, cược vỏ, công nợ vỏ

Phần mềm chuyên dụng cho ngành hàng bia nước ngọt có quản lý vỏ két, cược vỏ, công nợ vỏ

Bạn đang đi tìm giải pháp phần mềm chuyên dụng cho đại lý phân phối bia nước ngọt? Bạn đau đầu khi chưa tìm ra giải pháp quản lý vỏ két, cược vỏ, công nợ vỏ?

Đến ngay với phần mềm quản lý chuyên dụng cho ngành hàng bia nước ngọt của Phần mềm Việt, có quản lý vỏ két, cược vỏ, công nợ vỏ.

Module quản lý vỏ két, cược vỏ, công nợ vỏ

Quản lý đầu vào:

– Quản lý mua hàng từ nhà cung cấp: Mua hàng, trả vỏ, đổi vỏ, …

– Quản lý công nợ với nhà cung cấp: Nợ tiền, nợ vỏ, dư cược.

– Quản lý mua hàng theo xe: Điều vỏ lên xe, mua hàng, vỏ về.

– Quản lý bán hàng ngay khi nhập mua, hàng không cần về kho tổng.

Quản lý Kho, luân chuyển nội bộ:

– Quản lý kho, điều chuyển hàng hóa giữa kho này và kho khác, từ cửa hàng này với cửa hàng khác, trong cùng hệ thống Kho.

– Theo dõi hàng hóa nhập xuất, tồn kho.

– Kiểm kê và xử lý hàng thừa thiếu.

– Theo dõi và cảnh báo lượng hàng dưới mức dự trữ tối thiểu.

Quản lý bán hàng:

– Quản lý bán buôn tại kho, bán hàng theo xe lưu động: Vỏ đi, vỏ về, vỏ đổi, …

– Thống kê doanh số, theo dõi tình hình thanh toán và công nợ của khách mua hàng.

– Theo dõi doanh số theo nhân viên.

Chăm sóc khách mua hàng:

– Xây dựng chương trình khuyến mại.

– Phần mềm tự động trả khuyến mại cho khách hàng, căn cứ theo các tiêu chí: Số tiền, số lượng hàng hóa, … khách mua.

– Theo dõi xuất nhập tồn hàng khuyến mại.

– Theo dõi chu kỳ mua, cảnh báo khách hàng: Đến hạn, quá hạn, dựa vào nhật ký đơn hàng đã bán.

– Bạn có thể lọc các tiêu chí: Quá hạn, chăm sóc những khách hàng đã lâu chưa mua hàng.

Hệ thống báo cáo đa dạng:

– Báo cáo doanh thu theo ngày, tiền đã thu, dư nợ trên thị trường.

– Theo dõi công nợ: Tiền, vỏ, cược….

– Có thể kết xuất các báo biểu ra Excel,…

Trải nghiệm ngay bản dùng thử miễn phí tại đây! 

Phần mềm bán hàng bia nước ngọt