Phần mềm quản lý cầm đồ đơn giản, dễ dùng

Phần mềm quản lý cầm đồ đơn giản, dễ dùng

Phần mềm quản lý viết riêng cho các cửa hàng cầm đồ, cho vay, bát họ. Đầy đủ tính năng: quản lý hợp đồng, phiếu cầm, nghiệp vụ cầm đồ, tính lãi, công nợ, báo hạn, thống kê...

Quản lý phiếu cầm

- Phần mềm hỗ trợ quản lý phiếu cầm với đầy đủ các loại phiếu, việc tìm phiếu trở nên dễ dàng hơn.

- Tìm phiếu cầm, xử lý phiếu cầm chính xác và nhanh chóng.

Nghiệp vụ cầm đồ

- Tạo phiếu cầm mới rất tiện lợi và lưu trữ đầy đủ các thông tin của khách cầm.

- In hợp đồng nhanh chóng, đơn giản

Danh mục tính lãi

Việc tạo nhóm tính lãi dễ dàng phù hợp với từng cửa hàng và cho kết quả chính xác 100%

Danh mục lãi suất

Phiếu đóng lãi

Báo cáo và thống kê

- Phần mềm thống kê chính xác, báo cáo kết quả nhanh chóng hỗ trợ người dùng quản lý cửa hàng

Phần mềm quản lý nghiệp vụ kế toán như thu, chi, dòng tiền, quỹ, ngoại tệ... 

Bên cạnh đó phần mềm quản lý cửa hàng cầm đồ cho phép phân quyền chi tiết cho từng user.

Bạn quan tâm phần mềm quản lý cầm đồ của Phần mềm Việt, liên hệ ngay để được tư vấn dùng thử:

1900 571 232