Những chủ cửa hàng quản lý bán hàng thủ công: bạn có quản lí được khi nhân viên bán ngoài sổ?

Những chủ cửa hàng quản lý bán hàng thủ công: bạn có quản lí được khi nhân viên bán ngoài sổ?

Nhiều chủ cửa hàng có thói quen bán hàng bằng sổ sách, bán đến đâu ghi đến đó. Khi đó, liệu các chủ cửa hàng có quản lí được tình trạng nhân viên bán ngoài sổ (bán cho khách nhưng không ghi vào sổ)? Nhiều khoản thu – chi nhỏ do chiết khấu thêm vì khách quen, hay nhập hàng đột xuất không được thống kê lại…

Điều này sẽ khiến chủ cửa hàng rất khó đối chiếu xem lượng hàng hoá đã bán ra liệu có khớp với số tiền thu về hay không? Dẫn đến việc hạch toán doanh thu không chính xác, người quản lý không thể nắm bắt được lượng hàng hóa bị thất thoát nhiều hay ít, ngay cả khi tổng lượng hàng xuất bán và hàng trong kho không đồng nhất với con số nhập liệu ban đầu.

Giải pháp quản lý bán hàng tối ưu nhất

Với phần mềm quản lý bán hàng của Phần mềm Việt, bạn sẽ không òn lo lắng tình trạng nhân viên bán ngoài sổ, thất thoát hàng hóa, doanh thu.

Mọi giao dịch với khách hàng đều được ghi nhận trên phần mềm, chủ cửa hàng có thể phân quyền chi tiết từng nhân viên, đến từng thao tác thêm sửa xóa. Quản lý tình hình kinh doanh của cửa hàng mọi lúc, mọi nơi trên nhiều thiết bị.


Phân quyền chi tiết

Quản lý bán hàng

Báo cáo thống kê

Tham khảo ngay tại đây: phần mềm quản lý bán hàng