Những mẫu báo cáo tiêu biểu trên phần mềm quản lý nhà phân phối

Những mẫu báo cáo tiêu biểu trên phần mềm quản lý nhà phân phối

Để có thể giúp nhà phân phối quản lý rõ ràng đến từng chi tiết, có nhiều đầu mục báo cáo khác nhau được thiết kế riêng để phục vụ nhu cầu này, sau đây là một số loại báo cáo tiêu biểu.

♦ Báo cáo doanh số

Bạn có thể nắm bắt hiệu quả kinh doanh tại cửa hàng thông qua hệ thống các báo cáo như: báo cáo doanh số chi tiết theo ngày, tổng hợp theo ngày, theo hóa đơn, theo hàng hóa, theo khách hàng.

♦ Báo cáo đặt hàng

Để theo dõi các đơn đặt hàng, bạn có thể tìm kiếm trong danh mục báo cáo đặt hàng, theo hóa đơn, theo hàng hóa, theo nguyên liệu hay chi tiết theo hàng hóa. Thêm nữa, bạn cũng có thể xem báo cáo đặt hàng theo chi tiết của từng khách hàng, nhóm khách hàng, theo dõi đặt hàng của từng nhân viên, tên hàng hóa, mã hàng hóa, nguồn cung ứng.

♦ Báo cáo lợi nhuận

Các thông số về đầu vào, đầu ra đã được cập nhật trên phần mềm từ trước.Từ báo cáo lợi nhuận, bạn có thể nắm bắt được lợi nhuận mà cửa hàng thu được một cách chính xác và đầy đủ.

♦ Báo cáo kho

Báo cáo kho bao gồm: báo cáo hàng tồn kho, xuất nhập tồn, hủy hàng, xuất kho, chuyển kho nội bộ. Từ các báo cáo này giúp bạn biết được số lượng hàng hóa chính xác trong kho, chủ động giải phóng hàng tồn, chủ động xuất nhập hàng, chủ động quay vòng vốn lưu động và hạn chế tối đa thất thoát.

♦ Báo cáo nhập hàng

Để có thể kiểm soát số lượng hàng hóa nhập vào, bạn có thể theo dõi báo cáo nhập theo hàng hóa hoặc báo cáo nhập tổng hợp theo nhà cung cấp.

♦ Báo cáo thu chi

Qua Báo cáo thu chi, bạn có thể theo dõi tổng hợp tình hình thu chi của cửa hàng theo các giao dịch như: Thanh toán tiền nhập hàng, trả nợ nhà cung cấp, khách hàng thanh toán tiền mặt, các khoản thu chi khác theo thời gian.

♦ Tra cứu hóa đơn

Danh mục Tra cứu hóa đơn giúp bạn tra cứu chi tiết mọi loại hóa đơn cũng như tra cứu lịch sử các hóa đơn.

Trải nghiệm bản dùng thử miễn phí 2 tuần tại đây: phần mềm quản lý nhà phân phối