Giao diện báo cáo trong phần mềm Việt như thế nào?

Giao diện báo cáo trong phần mềm Việt như thế nào?

Báo cáo là một module quan trọng giúp chủ cửa hàng có thể nắm được tình hình tổng thể đến chi tiết hoạt động kinh doanh của cửa hàng.

Những phần mềm có giao diện báo cáo trực quan, chi tiết đầy đủ luôn được đánh giá cao. Cùng chúng tôi tìm hiểu qua giao diện báo cáo trong phần mềm Việt như thế nào, có đáp ứng được kỳ vọng của người dùng chưa nhé!

Báo cáo lợi nhuận bán hàng

Ở giao diện “báo cáo lợi nhuận bán hàng”, phần mềm Việt chia theo ba hình thức chính là: báo cáo theo nhân viên, báo cáo theo khách hàng và báo cáo theo nhóm hàng hóa.

Báo cáo công nợ khách hàng/ nhà cung cấp

Xem theo chi nhánh

Thống kê thu chi tồn quỹ

Xem theo quỹ tùy chọn hoặc tất cả

Thống kê xuất nhập tồn

Xem theo kho hoặc tất cả

Tổng kết bán hàng

Xem theo nhiều hình thức: Theo chi nhánh, theo nhóm khách hàng, theo khách hàng, theo nhóm hàng hóa, theo hàng hóa, theo nhân viên sale…

Tổng kết trả hàng

Có các hình thức như: xem theo chi nhánh, theo nhóm khách hàng, theo khách hàng, theo nhóm hàng hóa, theo hàng hóa, theo nhân viên sale…

Còn nhiều giao diện báo cáo khách chờ bạn khám phá, xem ngay bản dùng thử và báo giá phần mềm tại đây.