Giải pháp quản lý cho các đại lý, nhà phân phối Xăng - Dầu - Nhớt

Giải pháp quản lý cho các đại lý, nhà phân phối Xăng - Dầu - Nhớt

Phần mềm quản lý bán hàng dành riêng cho các đại lý và nhà phân phối Xăng - Dầu - Nhớt. Phần mềm tích hợp đầy đủ module, giúp quản lý cửa hàng xăng dầu đơn giản, dễ dàng hơn bao giờ hết.

Quản lý kho hàng, thông tin trụ bơm

- Phiếu nhập và bảng kê các phiếu nhập hàng

- Phiếu xuất và bảng kê các phiếu xuất hàng

- Báo cáo nhập xuất tồn kho trong giai đoạn cần xem

- Báo cáo giá trị kho hàng: tồn kho, giá vốn, tổng tiền trong kho.

- Thông tin trụ bơm, sản phẩm, số total, đơn giá total, số cơ, đơn giá cơ….

Quản lý bán hàng – nhân viên:

- Phiếu bán hàng theo từng trụ bơm, sản phẩm, đơn giá, thành tiền, chiết khấu nhân viên

- Quản lý nhân viên, tiền lương, tiền ứng, thực lĩnh, chiết khấu…

Quản lý thu chi:

- Phiếu thu và bảng kê phiếu thu: thu tiền bán hàng, thu tiền nợ

- Phiếu chi và bảng kê phiếu chi: chi trả nợ, chi điện nước, chi kho bãi, chi nhân công,...

- Bảng kê quỹ tiền mặt.

Quản lý công nợ khách hàng:

- Bảng kê nhật ký khách hàng mua hàng từ ngày đến ngày gồm mặt hàng, số lượng, đơn giá, tiền mua; tiền trả, còn nợ lại,...

- Bảng công nợ chi tiết

- Bảng tổng hợp công nợ

Kết quả kinh doanh:

- Lợi nhuận hàng bán: phân tích mỗi mặt hàng, ngành hàng, nhóm hàng lời bao nhiêu. Và tổng tiền lời.

- Kết quả lãi lỗ: Phân tích tiền thu, tiền chi theo từng nhóm. Và tính kết quả lãi lỗ.

Quyền quản trị:

- Quản lý người dùng trên hệ thống

- Phân quyền các chức năng cho nhân viên

Quý doanh nghiệp quan tâm phần mềm quản lý bán xăng dầu của phần mềm Việt, liên hệ để được tư vấn: 0939551190