Quản lý xe, khách hàng, nhà cung cấp

- Quản lý thông tin xe vào xưởng: số xe, tên chủ xe, số km, số máy,…

- Lập kế hoạch hạn sửa chữa bảo dưỡng từng loại xe, thay dầu

- Theo dõi nhật ký bảo dưỡng và sử dụng dịch vụ của các xe.

- Báo cáo các xe đến hạn bảo dưỡng, thay dầu.

- Quản lý thông tin chi tiết và phân loại khách hàng

- Quản lý phân nhóm linh kiện, thông tin chi tiết nhà cung cấp

Quản lý xe, khách hàng, nhà cung cấp

Quản lý dịch vụ, báo giá

Quản lý dịch vụ, báo giá

- Quản lý danh mục các công việc sửa chữa

- In phiếu tiếp nhận xe, đánh giá hỏng hóc, tình trạng xe

- In báo giá cho khách hàng trước và sau khi khách hàng duyệt.

- In lệnh sửa chữa, phiếu xuất kho cho việc sửa chữa, hợp đồng sửa chữa

- Theo dõi các xe đang sửa chữa, thông báo và báo giá khi có phát sinh.

- Phiếu tiếp nhận kiểm tra đánh giá tình trạng của xe

Quản lý bán hàng và dịch vụ

- Phân loại xe sửa chữa ( bảo hành, bảo dưỡng,sửa chữa ...)

- Phân loại xe có bảo hiểm hay xe không có bảo hiểm

- Phiếu tiếp nhận kiểm tra đánh giá tình trạng của xe

- Phiếu bàn giao xe để sửa chữa bảo dưỡng

- Cập nhật số liệu khi lập phiếu sửa chữa bảo dưỡng(Phụ tùng bán, công…)

- Báo cáo số tiền đã thu của khách hàng

- Báo cáo công nợ bán hàng nếu khách hàng mua nợ hoặc trả chậm.

Quản lý bán hàng và dịch vụ

Quản lý thu chi, báo cáo, phân tích, tổng hợp

Quản lý thu chi, báo cáo, phân tích, tổng hợp

- Quản lý tình hình thu chi và quỹ tại ngân hàng.

- Quản lý tình hình công nợ với khách hàng và nhà cung cấp.

- Quản lý tình hình thu chi theo ngày, tháng năm …

- Báo cáo tổng hợp hàng nhập mua theo nhà cung cấp, mặt hàng, nhóm hàng.

- Báo cáo doanh thu sửa chữa bảo dưỡng và doanh thu bán phụ tùng

- Báo cáo doanh thu bán hàng theo từng mặt hàng, nhóm hàng, khách hàng

Chăm sóc khách hàng sau sửa chữa

- Ghi nhận thông tin khách hàng đã sửa chữa.

- Ghi nhận các lần khách hàng sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng.

- Ghi nhận các thông tin về bảo hiểm, phụ tùng… đến hạn thay thế, sửa chữa.

- Ghi nhận sự hài lòng của khách hàng đối với các dịch vụ của công ty.

- Thăm dò ý kiến khách hàng.

- Quản lý thông tin bảo hiểm của khách hàng

- Danh sách khách hàng sau 72h sửa chữa

- Danh sách sinh nhật khách hàng trong tháng

- Danh sách khách hàng quá hạn (quá 6 tháng không quay lại xưởng)

- Quản lý quy trình phàn nàn và kết quả giải quyết cho khách hàng.

- Báo cáo Khách hàng phàn nàn: thể hiện suốt quá trình từ khi phát sinh phàn nàn cho đến khi kết thúc.

Chăm sóc khách hàng sau sửa chữa

Báo cáo quản trị

Báo cáo quản trị

- Tra cứu thông tin khách hàng sửa chữa

- Báo cáo doanh thu theo hãng bảo hiểm

- Báo cáo doanh thu theo cố vấn dịch vụ

- Báo cáo doanh thu theo loại khách hàng

· Báo cáo doanh thu theo nhân viên kinh doanh

- Doanh thu báo cáo lãi lỗ

- Doanh thu tổng hợp

- Báo cáo doanh thu theo công việc dịch vụ

- Báo cáo chênh lệch giá mua vào

- Báo cáo danh sách xe đã thanh toán

- Báo cáo doanh thu khác

Quản lý hệ thống phân quyền bảo mật

Quản lý hệ thống phân quyền bảo mật

- Tự động backup và phục hồi số liệu.

- Chỉ Admin có quyền can thiệp hệ thống dữ liệu

- Phân quyền chức năng cho từng đối tượng sử dụng.

- Phần mềm có thể xuất, nhập trực tiếp các dữ liệu từ excel.

- In ấn liền nhiều phiếu thu, chi hoặc hóa đơn chỉ bằng một lệnh in

- Từ các báo cáo tổng hợp có thể kiểm tra lại các hóa đơn số liệu dễ dàng. 

Đăng ký dùng thử miễn phí 3 tuần để thấy hiệu quả

Khách hàng của chúng tôi

Phần mềm Việt - Giải pháp bán hàng ưu việt nhất. Khách hàng của Phần mềm Việt đến từ nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau.

VLXD Cao Bình

VLXD Cao Bình

NĂM CĂN NGỌC HIỂN

NĂM CĂN NGỌC HIỂN

NPP Phương Lợi

NPP Phương Lợi

Tiệm vàng Anh Tuấn

Tiệm vàng Anh Tuấn

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bách Khoa

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bách Khoa

Xem thêm...