Có gì trong phần mềm quản lý đào tạo

Tại các cơ sở giáo dục hiện nay rất phức tạp và rắc rối trong khâu quản lý đào tạo. Để tháo gỡ khó khăn đó, việc sử dụng phần mềm quản lý khoa học là một điều cấp thiết