Chức năng mua hàng

      - Kiểm soát việc mua hàng của  từ khi đặt đơn hàng đến khi nhập hàng vào kho

      - Chọn nhà cung cấp, đặt hàng, mua hàng từ nhà cung cấp đã chọn.

      - Nhập hàng vào kho, quản lý theo lô, ngày nhập, nhân viên nhập hàng.

      - Quản lý thu chi, thanh toán với nhà cung cấp.

      - Quản lý công nợ với nhà cung cấp.

Chức năng bán hàng

      - Quản lý nghiệp vụ bán hàng  bao gồm cả việc bán lẻ và bán buôn.

      - Quản lý giá: cho phép cập nhật giá vật tư thiết bị theo thời điểm, và chương trình sẽ lưu lại giá  trước để giúp cho người sử dụng dễ truy vấn.

      - Quản lý bán lẻ: nhập thông tin bán lẻ theo từng toa.

      - Quản lý bán buôn: đơn hàng, nhập thông tin người mua hàng, thanh toán, công nợ.

     - Quản lý công nợ cho từng khách hàng.

Chức năng quản lý kho hàng

      - Quản lý nhập xuất tồn kho và cảnh báo tự động về các vật tư thiết bị sắp hết hạn, sắp hết trong kho.

      - Nhập kho

      - Xuất kho

      - Tồn kho

      - Lưu chuyển kho (nội bộ hoặc cửa hàng).

Chức năng quản lý thu chi

     - Quản lý thu chi của doanh nghiệp.

     - Theo dõi và nhập phiếu thu, phiếu chi của doanh nghiệp.

     - Báo cáo lượng tiền hàng ngày.

Chức năng nhập danh mục

      - Danh mục kho.

      - Danh mục số lô, imei.

      - Danh mục khách hàng.

      - Danh mục nhà cung cấp.

      - Danh mục nhân viên.

Chức năng quản lý hệ thống

      - Quản lý người dùng theo tài khoản

      - Phân quyền theo từng tài khoản đăng nhập.

Đăng ký dùng thử miễn phí 3 tuần để thấy hiệu quả

Khách hàng của chúng tôi

Phần mềm Việt - Giải pháp bán hàng ưu việt nhất. Khách hàng của Phần mềm Việt đến từ nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau.

NPP bia, NGK Đại Hưng - T.Giang

NPP bia, NGK Đại Hưng - T.Giang

Cửa hàng VLXD Thúy Duy

Cửa hàng VLXD Thúy Duy

VTNN 4 Luân

VTNN 4 Luân

VLXD Sáu Hiền

VLXD Sáu Hiền

NPP Sơn Thanh Tâm

NPP Sơn Thanh Tâm

Xem thêm...