Quản lý kho

- Tạo và quản lý kho (kho nguyên liệu, kho linh kiện, kho thành phẩm,..)

- Nhập, xuất kho, hàng hóa trả lại.

Quản lý quá trình sản xuất

- Lập định mức sản xuất.

- Lập lệnh sản xuất. Phân tích tình hình nguyên liệu, linh kiện trong kho để hỗ trợ lập lệnh sản xuất.

- Tổ chức, định nghĩa danh mục Nguyên liệu, linh kiện/ Bán thành phẩm, thành phẩm rõ ràng.

Quản lý thông tin khách hàng, nhà cung cấp

 

- Import dữ liệu khách hàng, nhà cung cấp từ file excel

- Quản lý chi tiết thông tin khách hàng/ nhà cung cấp

- Quản lý định mức nợ, ngày tới hạn nợ khách hàng/ nhà cung cấp

- Thiết lập loại giá theo từng khách hàng (giá nhập, giá bán lẻ, giá bán sỉ, giá đặc biệt…)

Quản lý bán hàng

- Thông tin khách hàng.

- Công nợ khách hàng.

- Hoa hồng khách hàng.

- Chi phí vận chuyển.

- Bảng giá.

- Doanh thu trên từng nhân viên kinh doanh.

Quản lý thu - chi

- Quản lý thu

- Quản lý chi

- Lập/ in phiếu thu/ chi

- Tổng kết thu chi tồn quỹ

Báo cáo thống kê

- Báo cáo công nợ nhà cung cấp, công nợ khách hàng.

- Báo cáo nợ vượt mức.

- Báo cáo tổng hợp Nhập xuất tồn hàng hóa.

- Báo cáo bán hàng trong ngày.

- Báo cáo thu chi.

- Các báo cáo khác theo yêu cầu của quản lý doanh nghiệp.

Đăng ký dùng thử miễn phí 3 tuần để thấy hiệu quả

Khách hàng của chúng tôi

Phần mềm Việt - Giải pháp bán hàng ưu việt nhất. Khách hàng của Phần mềm Việt đến từ nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau.

Nông ngư cơ Tửng Nguyên

Nông ngư cơ Tửng Nguyên

Công ty cổ phần Tam Đa

Công ty cổ phần Tam Đa

Cửa hàng nhôm Lê Chính

Cửa hàng nhôm Lê Chính

Công ty bia nước ngọt Đức Ken

Công ty bia nước ngọt Đức Ken

Đại lý Thuốc Thú y Quốc Duy

Đại lý Thuốc Thú y Quốc Duy

Xem thêm...