Bạn sẽ nhận được gì khi giới thiệu khách hàng cho Phần mềm Việt?

Sapo Affiliate
Phần mềm việt giới thiệu
 • 500.000 đ / khách với điều kiện giá trị hợp đồng > 2.000.000 Đ.
 • 300.000 đ / khách với điều kiện giá trị hợp đồng 1.000.000 =< 2.000.000 Đ.

3 bước đơn giản để gia tăng thu nhập cùng Phần mềm Việt

Đăng ký

Tham gia chương trình giới thiệu
khách hàng cho Phần mềm Việt

Giới thiệu

Khách hàng sử dùng phần mềm quản
lý bán hàng của Phần mềm Việt

Nhận hoa hồng

Cho mỗi khách hàng giới thiệu
thành công

Lưu ý

 • 01
  Khách hàng được giới thiệu ký nhiều chi nhánh, hoặc ký nhiều hợp đồng, thì được tính là 01 khách hàng;
 • 02
  Khách hàng mở rộng chuỗi cửa hàng theo hình thức nhượng quyền và đa cấp chỉ tính hợp đồng đầu tiên của khách đó.
 • 03
  Trường hợp khách hàng được giới thiệu đã là khách hàng của PHẦN MỀM VIỆT, mở thêm cửa hàng mới do người khác quản lý, nhưng không tách doanh nghiệp mới mà chỉ mở thêm cửa hàng của doanh nghiệp cũ thì không được tính là khách mới.
Xem điều khoản chi tiết >>

Khách hàng của chúng tôi

Phần mềm Việt - Giải pháp bán hàng ưu việt nhất. Khách hàng của Phần mềm Việt đến từ nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau.

NPP thuốc thủy sản Phát Nguyên

NPP thuốc thủy sản Phát Nguyên

Tiệm vàng, cầm đồ Ngọc Huệ

Tiệm vàng, cầm đồ Ngọc Huệ

Cửa hàng điện Thanh Bình

Cửa hàng điện Thanh Bình

In quảng cáo Sắc Việt

In quảng cáo Sắc Việt

VLXD Khánh Thành

VLXD Khánh Thành

Xem thêm...