search

Tin Tức

Phân tích chỉ số tài chính trong doanh nghiệp

Có 4 loại chỉ số tài chính quan trọng:

$11.    Chỉ số thanh toán: Các chỉ số trong loại này được tính toán và sử dụng để quyết định xem liệu một doanh nghiệp nào đó có khả năng thanh toán các nghĩa vụ phải trả ngắn hạn hay không?

$12.    Chỉ số hoạt động: Các chỉ số hoạt động cho thấy doanh nghiệp hoạt động tốt như thế nào. Trong các chỉ số của loại này lại được chia ra các chỉ số “lợi nhuận hoạt động” và ”hiệu quả hoạt động”. Các chỉ số về lợi nhuận hoạt động cho biết tổng thể khả năng sinh lợi của công ty, còn chỉ số về hiệu quả hoạt động cho thấy doanh nghiệp đã sử dụng tài sản hiệu quả đến mức nào

$13.    Chỉ số rủi ro: Bao gồm chỉ số rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính. Rủi ro kinh doanh liên quan đến sự thay đổi trong thu nhập ví dụ như rủi ro của dòng tiền không ổn định qua các thời gian khác nhau. Rủi ro tài chính là rủi ro liên quan đến cấu trúc tài chính của công ty, ví dụ như việc sử dụng nợ.

$14.    Chỉ số tăng trưởng tiềm năng: Đây là các chỉ số cực kỳ có ý nghĩa với các cổ đông và nhà đầu tư để xem xét xem công ty đáng giá đến đâu và cho phép các chủ nợ dự đoán được khả năng trả nợ của các khoản nợ hiện hành và đánh giá các khoản nợ tăng thêm nếu có.

Read more...

Quy định mới về hóa đơn, chứng từ

 Ngày 8/ 5/2015, Bộ Tài chính; Bộ Công Thương; Bộ Công an và Bộ Quốc Phòng đã ban hành Thông tư liên tịch số 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP quy định chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị trường. Thông tư này thay thếThông tư liên tịch số 60/2011/TTLT-BTC-BCT-BCA ngày 12/5/2011 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015. Theo đó, một số nội dung chính mới thay đổi, bổ sung lần này như sau:

http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b1/jc67DsIwDAXQT7ITkiYdQ9SH1QeUIdAsVQeEivpYEN9PgA2JgjdL514bPLSMS4lcColwAj_39-HS34Zl7sfn7qPONoV1hUPU6SFBqmLjtEgYljyANgD8Mgb_y9vM5EKVAYgMkcR2V-e2YUibX_kj-DdZaXiBtRc_juxDNVWNiiLFuCYJdb5MZ5j8mMZ0FQ_jlgzn/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X0NRS0NWS1YwMDhVUEQwSU1NN1ZVSUQwMFQ3/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/gdt+content/sa_gdt/sa_news/sa_news_tax/2015-06/1d5d6108-e693-424a-bf9e-eab0b75c7ec4

Tải phần mềm HTKK 3.3.0 tổng cục thuế

Tại Đây:

 http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai

images

 

Thông báo v/v tổ chức thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2015

Thông báo v/v tổ chức thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2015
Thực hiện Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế; Quyết định số 771/QĐ-TCT ngày 23/4/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc thành lập Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2015.
Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2015 thông báo về việc tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2015 như sau:

Chi tiết tại đây:

http://gdt.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b1/jc67DsIwDAXQT7JdQpKOIbRNVFoIQ6BZUAeEivpYEN9PgA2JgjdL514bAjRECYlEckQ4Qhjbe3dpb900tv1zD_ykXal96RFlvs_QVqnykmWEa4qgiQC_jML_8rpQholNBKxAtGy1rY12hHbxK3-A8CYzDS8w9-LHkV2stpUTnAtKpF1CbabhDEPo89Re2QNzpCRM/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X0NRS0NWS1YwMDhVUEQwSU1NN1ZVSUQwMFQ3/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/gdt+content/sa_gdt/sa_news/sa_thongbao/2015-05/424ef4c9-dd0d-4356-920e-b845aaf0e8a0

                                                                                                                                nguồn: Tổng Cục Thuế

 

Thông tư 200/2014/TT–BTC Hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp thay thế Quyết định 15/2006/QĐ–BTC năm 2006

Ngày 22-12-2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 200/2014/TT–BTC Hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp thay thế Quyết định 15/2006/QĐ–BTC năm 2006. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2015

Chi tiết tại đây: http://danang.gdt.gov.vn/wps/portal.

HỖ TRỢ

VIDEOS CLIP

VỊ TRÍ