search

Tin Tức

Hướng dẫn thu nộp NSNN theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Thông tư sổ 126/2014/TT-BTC

Ngày 10/11/2014, Bộ Tài chính ban hành công văn số 16339/BTC-TCT về việc hướng dẫn thu nộp Ngân sách nhà nước (NSNN) theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Thông tư sổ 126/2014/TT-BTC; theo đó, để thống nhất thực hiện quy định tại hai Thông tư này, Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung cụ thể như sau:

- Khi Người nộp thuế (NNT) nộp tiền vào NSNN tại Kho bạc Nhà nước (KBNN) hoặc Ngân hàng thương mại (NHTM) đã ký văn bản phối hợp thu NSNN: Người nộp tiền lập Bảng kê nộp thuế (mẫu số 01/BKNT ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC hoặc Thông tư số 126/2014/TT-BTC). Người nộp tiền có trách nhiệm ghi đầy đủ các tiêu thức trên Bảng kê nộp thuế theo hướng dẫn tại phụ lục số 1 ban hành kèm theo công văn này. KBNN hoặc NHTM nơi thu tiền căn cứ vào thông tin do người nộp tiền ghi trên Bảng kê nộp thuế và thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, Cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan để làm thủ tục thu NSNN và cấp Giấy nộp tiền vào NSNN cho NNT.

- Khi NNT nộp tiền vào NSNN tại NHTM hoặc tổ chức tín dụng chưa ký văn bản phối hợp thu NSNN: Người nộp tiền lập Giấy nộp tiền vào NSNN (mẫu C1-02/NS hoặc mẫu C1-03/NS ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC; mẫu C1-09/NS hoặc mẫu C1-10/NS ban hành kèm theo Thông tư số 126/2014/TT-BTC). Người nộp tiền có trách nhiệm ghi đầy đủ các tiêu thức trên Giấy nộp tiền vào NSNN theo hướng dẫn tại phụ lục số 1 ban hành kèm theo công văn này. NHTM hoặc tổ chức tín dụng căn cứ thông tin trên Giấy nộp tiền vào NSNN do NNT lập để thực hiện thu tiền nộp vào NSNN và xác nhận trên Giấy nộp tiền vào NSNN cấp cho NNT.

 chi tiết:

 http://danang.gdt.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOINTCw9fSzCgv2NLd0sDDxdjf0CzT28jCz8TPTD9aNQlXgFWLgZePo4Oxs7BTgbe3uZwxTgAI4G-n4e-bmp-gXZ2WmOjoqKALrMaSg!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2XzA0OUlMOFZTT0pEQjcwSUVSTUE3RzkyME02/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/danang/site/news/cucthue/cad9bfb4-26e5-49c4-aa1d-3a44540ad23c 

Nguồn: cục thuế Đà Nẵng

Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế.

Quốc hội khoá XIII vừa thông qua Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) thu hút vốn đầu tư; giảm bớt khó khăn về vốn, từng bước phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh (SXKD).

Xem chi tiết: http://cucthue.angiang.gov.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1447:t-01022014-cat-a-t-phai-ap-dng-mc-thu-sut-thu-tai-nguyen-mi&catid=5:cate-tintucnganhthue&Itemid=10

Microsoft chi 26,2 tỷ USD mua mạng xã hội nghề nghiệp LinkedIn

Tập đoàn phần mềm Mỹ bất ngờ chi khoản tiền khổng lồ mua lại LinkedIn với tham vọng đưa mạng xã hội này vào nhiều dịch vụ trong tương lai.

Số tiền lên đến 26,2 tỷ USD là khoản chi lớn nhất mà Microsoft dùng để thâu tóm các công ty công nghệ trong những năm gần đây. Sau khi thương vụ hoàn tất, hãng sẽ tích hợp mạng xã hội nghề nghiệp này vào nhiều dịch vụ của mình như Office, Skype hay Cortana. 

Xem thêm tại đây 

Nội dung cần lưu ý khi quyết toán thuế TNDN năm 2014

 

Ngày 19/6/2013, Quốc hội đã ban hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) số 32/2013/QH13  có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014. Năm 2014 cũng là năm Chính phủ đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, duy trì tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Để việc quyết toán thuế TNDN năm 2014 được thực hiện theo đúng quy định của Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12; Luật thuế TNDN số 32/2013/QH13; Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11; Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013; Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014; Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014; Thông tư số 119/2014/TT-BTC; Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, Tổng cục Thuế đề nghị các Cục thuế tuyên truyền, phổ biến cho các doanh nghiệp lưu ý một số nội dung khi quyết toán thuế TNDN năm 2014

Chi Tiết Tại Đây: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQ0NjO3NDA3MTfXj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOKd3R09TMx9DAwMQixNDTxNnEyCLJ1dDNydjYEKIoEKDHAARwNC-sP1o1CVWJi4G4CU-Pt5OAcaGngaQxXgscLPIz83VT83KsfSU9dREQCMKBWw/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X0NRS0NWS1YwMDhVUEQwSU1NN1ZVSUQwMFQ3/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/gdt+content/sa_gdt/sa_news/sa_news_tax/2015-03/dd9f1ac9-8aaf-4810-839c-248c87500ab2

Phần mềm Quản lý Bệnh Viện

Phần mềm Quản lý Bệnh viện _ VietDa eHospital đã kết nối thành công với phần mềm BHYT 2.0 của BHXH Việt Nam theo tinh thần Thông tư 9324 & Thông tư 917.

Các việc cần lầm để đồng bộ với phần mềm BHYT 2.0

- Hoàn chỉnh danh mục Thuốc - VTYT - Hóa chất, Dịch vụ kỹ thuật (XN_CLS, PTTT)

- Ánh xạ bộ danh mục lên phần mềm BHYT 2.0

- Cập nhật phiên bản mới phần mềm Quản lý bệnh viện

File dữ liệu kết xuất theo định dạng XML, excel đúng quy điịnh của BHYT.

Phần mềm Quản lý Bệnh viện _ VietDa eHospital tiếp tục cập nhật cho đợt tăng viện phí mới trong thời gian đến.

 

 

HỖ TRỢ

VIDEOS CLIP

VỊ TRÍ