Details for B1. Hỗ trợ từ xa (TeamViewer)

PropertyValue
Name:B1. Hỗ trợ từ xa (TeamViewer)
Description:

Phần mềm Hỗ trợ từ xa (TeamViewer): Thực thi file Hotro.exe mới tải về, gửi ID và Password đến bộ phận Chăm sóc khách hàng của VIỆT ĐÀ qua Yahoo/Skype/Gmail/Facebook: vietsoftdanang để được hỗ trợ trực tiếp (máy phải có kết nối internet).

Filename:HoTro.exe
Filesize: 15.08 MB
Filetype:exe (Mime Type: application/x-executable)
Creator:admin
Created On: 07/18/2013 10:01
Viewers:Everybody
Maintained by:admin
Hits:6710 Hits
Last updated on: 08/24/2016 15:41
Homepage:
CRC Checksum:
MD5 Checksum: